Onteigeningsvergoeding kan aan pachter niet worden ontnomen


Tussen eigenaar E en pachter P bestond een pachtovereenkomst met betrekking tot een boomgaard. Nadat de boomgaard door de Staat is onteigend hebben beide partijen een schadeloosstelling ontvangen ingevolge de Onteigeningswet. Volgens de door E voorgestane uitleg van de pachtovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat P in geval van onteigening de door hem ontvangen schadeloosstelling aan E dient af te staan.
De Rechtbank heeft deze uitleg verworpen en de vordering van E afgewezen.

In hoger beroep overweegt het Hof dat bij de beoordeling mede acht moet worden geslagen op het voorschrift van…

Verder lezen
Terug naar overzicht