Ontkenning wettigheid kind ingesteld tegen erfgenamen van kind


Verwijzing

(JBN 1994, 126)

De vordering tot ontkenning van de wettigheid van een kind kan worden ingesteld door de erfgenamen van de man, indien de man is overleden zonder ooit te hebben geweten van het bestaan van het kind (artikel 313 OBW).

De vordering dient te zijn ingesteld binnen de tijd van twee maanden, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het kind zich in het bezit zal hebben gesteld van de goederen van de man, of vanaf het tijdstip waarop de erfgenamen in dat bezit zijn gestoord…

Verder lezen