Ontruiming mogelijk bij dringend eigen gebruik? (2004.32.2164)


In verband met de ontwikkeling van een nieuwbouwproject, zegt het Stadsdeel Oud-West in Amsterdam de huurders van de zich op het desbetreffende perceel bevindende woningen de huur op.

Een van de huurders stemt niet in met de opzegging en is niet voornemens het gehuurde vrijwillig te verlaten omdat hij meent dat het Stadsdeel eenzijdig een (te lage) tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtings-kosten heeft vastgesteld. Ook vindt de huurder de aangeboden vervangende woonruimte niet passend genoeg.

Vervolgens start het Stadsdeel een kort geding, …

Verder lezen