Ontruiming: WSNP-bewindvoerder hoeft niet in rechte te worden betrokken


Op huurder H is de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen van artikel 284 e.v. Faillissementswet (Wsnp) van toepassing verklaard. B is aangewezen als haar bewindvoerder. De verhuurder (V) heeft aanwijzingen gekregen dat er sprake is van woonfraude door H. V is gesprekken aangegaan met H, die niet tot een bevredigend antwoord hebben geleid. H lijkt ernstig in de war. V heeft H gesommeerd de huurovereenkomst op te zeggen. Aan die sommatie heeft H geen gevolg gegeven.

Op 22 november 2016 heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht