Ontslag op staande voet in juni 2015 gegeven; oude wetgeving van toepassing op ontbindingsverzoek


Op een ontslag op staande voet, gegeven voor 1 juli 2015, is oud recht van toepassing. Ook op het daarmee samenhangende ontbindingsverzoek, ingediend na 1 juli 2015.

Feiten
Werkneemster is sinds 2012 bij BMI in dienst. Werkneemster is zwanger met als uitgerekende datum 14 september 2015. In februari 2015 hebben partijen gecorrespondeerd over rugklachten van werkneemster. Op 28 mei 2015 heeft werkneemster zich (op advies van haar huisarts) voor 50% ziek gemeld. Nadien heeft BMI veelvuldig tevergeefs getracht werkneemster telefonisch te bereiken. …

Verder lezen
Terug naar overzicht