Ontsmetten van karkassen met gerecycleerd warm water


Verordening (EG) nr. 853/2004 stelt specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. De verordening bepaalt dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven geen andere stoffen dan drinkwater mogen gebruiken om de buitenkant van producten van dierlijke oorsprong te reinigen, tenzij het gebruik van de stof is goedgekeurd.

Gerecycleerd warm water is – volgens een EFSA-advies uit 2010 – even doeltreffend als warm drinkwater voor de terugdringing van microbiologische oppervlaktecontaminatie. De microbiologische risico's kunnen worden beperkt door gerecycleerd warm water te gebruiken in overeenstemming met een…

Verder lezen
Terug naar overzicht