Ontstaan en tenietgaan van vorderingen bij executie door de beslaglegger (2013.31.2001)


In alle gevallen van executie door de beslaglegger staat de executieopbrengst na de executie op de kwaliteitsrekening van de notaris of deurwaarder. Indien de notaris of deurwaarder de executant niet kan uitbetalen, omdat het saldo op de rekening ontoereikend is of omdat de bank waar de rekening wordt aangehouden failleert, maakt het uit of de vordering van de executant op de geëxecuteerde nog bestaat. Zo ja, dan kan hij de geëxecuteerde mogelijk nog aanspreken en loopt hij geen insolventierisico van de notaris of de deurwaarder. Is de vordering reeds…

Verder lezen
Terug naar overzicht