Ontucht door pleegvader; voorlopig deskundigenbericht gelast


De pleegvader van verzoeker is veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met hem. De Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft de Stichting Jeugdbescherming Gelderland opgedragen smartengeld te betalen, maar vermogensschade afgewezen.

Verzoeker verzoekt de rechtbank een voorlopig deskundigenbericht door een psychiater te bevelen, om duidelijkheid te verkrijgen over het bestaan van causaal verband tussen het seksueel misbruik en zijn klachten en beperkingen. De rechtbank wijst het verzoek, ondanks bezwaren van de stichting, toe.

(Rechtbank Gelderland 29 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:…

Verder lezen
Terug naar overzicht