Ontvanger legt beslag op derdengelden onder de notaris


V heeft zijn pand verkocht aan K, te leveren op 24 december 1996. De bank, als hypotheekhouder, bericht aan notaris N die de transportakte zal passeren, dat zij met de verkoop akkoord gaat mits de gehele verkoopopbrengst, met inbegrip van de terzake van de transactie verschuldigde omzetbelasting, aan de bank ten goede komt.

Op de dag van het transport, vóór het passeren van de akte en nadat de koopprijs op de rekening van de Stichting derdengelden van N is gestort, legt de Ontvanger conservatoir derdenbeslag…

Verder lezen