Ontvankelijkheid, ABRvS 18 juni 2014, zaaknummer 201309797/1/A1


Appellante a betoogt dat de rechtbank het door haar ingestelde beroep ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Hiertoe voert zij aan dat het bezwaarschrift weliswaar is ingediend door appellant b, maar dat hij daarbij tevens als haar gemachtigde is opgetreden. De Afdeling overweegt dat in het algemeen een rechtsmiddel dat is aangewend door één echtgenoot niet kan worden toegedicht aan de andere echtgenoot. Zowel het bezwaarschrift als de latere brief waarmee de gronden van bezwaar zijn aangevoerd, zijn uitsluitend door appellant b ondertekend. Daarbij heeft hij niet vermeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht