Ontvankelijkheid, ABRvS 18 november 2015, zaaknummer 201409942/1/R4


Bij besluit van 25 september 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit besluit hebben appellanten beroep ingesteld. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van woningbouw mogelijk in het voormalige glastuinbouwgebied. Aan het grootste deel van de gronden in het plangebied is hiertoe de bestemming “Woongebied” toegekend. Appellant 2 is eigenaar van een perceel. De raad heeft een deel van dit perceel buiten de begrenzing van het plan gelaten, evenals het aangrenzende perceel waarop zich de woning bevindt. Aan de rest van het perceel is in…

Verder lezen
Terug naar overzicht