Ontvankelijkheid wrakingsverzoek door spreekgerechtigden


De wrakingskamer verklaart verzoekers in hun hoedanigheid van (gesteld) spreekgerechtigden niet-ontvankelijk in hun wrakingsverzoek. Het verzoek gedaan in hun hoedanigheid van benadeelde partijen, wijst de wrakingskamer af.

Feiten en omstandigheden
Verzoekers – nabestaanden – hebben de drie rechters die de strafzaak behandelden waarin zij als spreekgerechtigden op wilden treden, gewraakt. Volgens verzoekers is de objectieve schijn van vooringenomenheid van de rechters gewekt. Zo kregen de slachtoffers en hun advocaten niet de faciliteiten die de andere procesdeelnemers wel hadden (bijvoorbeeld stoelen en tafels om aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht