Ontwerpregeling producenten- en brancheorganisatie naar Tweede Kamer


Verordening (EU) nr. 1308/2013 stelt een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten vast en biedt de mogelijkheid om op nationaal niveau producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties of brancheorganisaties te erkennen. Dergelijke organisaties kunnen invulling geven aan de doelstellingen van de verordening, zoals het uitvoeren van onderzoek naar duurzame productiemethoden, verbetering van de concurrentiekracht en bevordering van de samenwerking in de gehele voedselketen.
In verband met het opheffen van de product- en bedrijfschappen (PBO’s) is een nationale regeling voor de erkenning van dergelijke producenten- en brancheorganisaties extra urgent geworden. Minister Kamp (EZ) biedt nu een ontwerpregeling aan de Tweede Kamer aan, zodat op 1 januari 2015 de eerste organisaties erkend kunnen zijn.

Ontwerpregeling producenten-en brancheorganisaties

Verder lezen
Terug naar overzicht