Ontzegging kiesrecht gevangenen VK levert weer schending van EVRM op


In McHugh e.a. t. Verenigd Koninkrijk heeft het EHRM uitspraak gedaan over eenzelfde klacht die door 1015 gevangen is aangebracht over de ontzegging om deel te nemen aan verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Het EHRM heeft al eerder geoordeeld dat het automatisch ontzeggen van het kiesrecht in strijd komt met art. 3 Eerste Protocol (recht op vrije verkiezingen). Nu de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk omtrent deze kwestie onveranderd is concludeert het EHRM wederom dat er sprake is van een schending van het EVRM. Er wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht