Onverschuldigd voorschot?


Een onteigende krijgt in plaats van 90% van zijn voorschotvergoeding, de volle 100% uitbetaald. Wanneer in het eindvonnis de vergoeding wordt bepaald, wordt geen rekening gehouden met dit voorschot door de rechtbank. De onteigende stelt dat dit onverschuldigd is betaald.

Bij vonnis van 16 januari 2008 heeft de rechtbank Utrecht op vordering van de gemeente bij vervroeging de onteigening uitgesproken van (onder andere) een perceel grond dat in gezamenlijke eigendom toebehoorde aan X. De rechtbank heeft daarbij het door de gemeente aan X te betalen…

Verder lezen
Terug naar overzicht