Onvoldoende gesteld dat gemeente tekort schoot in verplichtingen bruikleenovereenkomst


Uitlener kende gebreken van in bruikleen gegeven zaak niet en is derhalve niet aansprakelijk voor het nadeel van bruiklener als gevolg van de gebreken ondervond.

X heeft van de gemeente een woonvoorziening (traplift) gekregen. Dit op basis van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). De (tweedehands) traplift is geleverd en geïnstalleerd door A, voor rekening van de gemeente.
De gemeente besluit X in aanmerking te laten komen voor een financiële tegemoetkoming in de kosten voor een onderhoudscontract van de traplift.
X krijgt in januari 2014…

Verder lezen
Terug naar overzicht