Onvoldoende inzicht in draagkracht: proceskostenveroordeling


Nu de man in hoger beroep wederom heeft nagelaten essentiële bescheiden in het geding te brengen en hij door het instellen van hoger beroep de vrouw derhalve onnodig op kosten heeft gejaagd, ziet het hof aanleiding om de man in de kosten van het geding in hoger beroep te veroordelen.

De feiten
Het huwelijk tussen M en V is in 2009 door echtscheiding ontbonden. Het hof heeft (in hoger beroep) in 2011 de door M aan V te betalen partneralimentatie vastgesteld op € 1.984,45 per maand…

Verder lezen
Terug naar overzicht