Onvoldoende weerlegging onbehoorlijk bestuur


W&H BV is in augustus 2012 failliet verklaard. X is bestuurder van W&H en G is bestuurder van X. De curator spreekt G aan op grond van art. 2:248 BW nu G strijd heeft gehandeld met de boekhoud- en publicatieplicht. De jaarstukken van W&H over de jaren 2007 tot en met 2011 ontbraken en er was geen deugdelijke boekhouding bijgehouden. G stelt zich op het standpunt dat er geen sprake was van een toestand waarin W&H was opgehouden te…

Verder lezen
Terug naar overzicht