Onzorgvuldig handelen bank door overhedge en mismatch


Voor een investering sluiten Waver en Staetelaan een krediet af bij ABN AMRO. Ter afdekking van het variabele-renterisico sluiten Waver en Staetelaan elk een renteswap met ABN AMRO. Vervolgens leent Waver een deel van zijn krediet weer aan Staetelaan. Hiervoor sluit Staetelaan een aparte renteswapovereenkomst met ABN Amro. Het hof constateert dat er dat voor een te hoge hoofdsom renteswaps zijn gesloten (overhedge) en dat de renteswaps een langere looptijd hebben dan de looptijd van de onderlinge lening (mismatch).

Achtergrond
X is ondernemer en exploiteert…

Verder lezen
Terug naar overzicht