Onzorgvuldige dossiervorming (ND 2015.51.2007)


Wegens het overlijden op 2 maart 2013 van erflater geven de erfgenamen notaris (N) opdracht om een verklaring van erfrecht op te stellen. De erfgenamen dachten dat er geen testament was opgemaakt en dat klager (K) niet in de nalatenschap gerechtigd was. K dient een klacht in tegen N omdat:

  • hij niet tijdig onderzocht heeft of er een testament was;
  • de erfgenamen pas op 3 mei 2013 geïnformeerd heeft over het bestaan en de inhoud van het testament, terwijl eind maart het bestaan van het testament…
Verder lezen
Terug naar overzicht