Oogmerkvereiste en betalingsvereiste bij eigenwoningrente (2005.27.3067)


Naar aanleiding van drie arresten van de Hoge Raad van 22 oktober 2004, BNB 2005/135, 136 en 137, Notafax 2004, nr. 229; FBN 2005, nr. 9 heeft de staatssecretaris besloten het besluit van 4 juli 2003 (CPP2003/1254M, BNB 2003/282) te herzien.

Voor de uitvoeringspraktijk hebben de arresten tot gevolg dat niet meer de eis kan worden gesteld dat er een direct causaal verband moet zijn tussen de met de lening verkregen gelden en de aanwending daarvan. …

Verder lezen