Ook de subsidie valt onder de bosbouwvrijstelling (1997.14.3160)


Boer A krijgt in het kader van de Regeling bijdragen aanleg en snelgroeiend bos 1988 een aanplantsubsidie en een vergoeding wegens jaarlijkse inkomensderving. Hij wordt vrijgesteld van de herplantverplichting. Volgens Hof Leeuwarden vallen beide subsidies onder de bosbouwvrijstelling (artikel 8 lid 1 letter b Wet IB). Het begrip bos in de bosbouwvrijstelling dient ruim te worden uitgelegd. De vrijstelling ziet derhalve ook op percelen met houtopstanden die na ommekomst van de groeiperiode in het kader van houtteelt in hun geheel worden geveld.

Hof Leeuwarden; 14 februari 1997; …

Verder lezen