Ook Eerste Kamer stemt in met belastingmaatregelen ingaande 1 januari 2009


In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer deze week ingestemd met het Belastingplan 2009 en de Fiscale Onderhoudswet 2009. Dit betekent onder andere dat de cijfers van de Successiewet voor het jaar 2009 die zijn opgenomen in Notafax 2008, nr 266 thans definitief zijn. Andere wijzigingen zijn een versoepeling van de BTW-optieregeling (Notafax 2008, nr 259) en een algehele vrijstelling in de Successiewet voor sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen per 1 januari 2009 (zie Notafax 2008, nrs 243 en 300).

Verder lezen