Ook EHRM acht bedrijfsopvolgingsregeling in Successiewet niet discriminatoir (2014.36.3004)


De Kroon gaat in haar commentaar in op de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) betreffende de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet in strijd is met het discriminatieverbod van art. 14 EVRM en art. 1 Twaalfde Protocol bij het EVRM (zie tevens Notafax 2014/160).

Het EHRM is van oordeel dat een lidstaat op het gebied van belastingen een ruime beoordelingsmarge heeft. De Nederlandse wetgever heeft volgens het EVRM deze beoordelingsvrijheid in het onderhavige geval niet overschreden. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht