Ook Hof is van oordeel dat BV niet voldeed aan doeleis van artikel 4 WBR


In Notafax 2013, nr 2 maakten wij melding van een uitspraak waarbij X BV eigenaar is van zogenoemde datacenters waarin derden ICT-apparatuur hebben ondergebracht. De vraag hierbij was of de onroerende zaken (datacenters) van X BV hoofdzakelijk dienstbaar zijn aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van die onroerende zaken in welk geval X BV zou gelden als een onroerendezaaklichaam als bedoeld in artikel 4 WBR. De Rechtbank beantwoordde deze vraag ontkennend omdat X BV de datacenters ter beschikking stelt aan een dochter-BV die daarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht