Ook hof is van oordeel dat erfgename nalatenschap niet zuiver had aanvaard


Vorig jaar maakten wij in dit nieuwsbericht melding van een uitspraak waarin de rechtbank oordeelde dat geen sprake was van een zuivere aanvaarding als bedoeld in artikel 4:192 BW. Thans heeft het hof dit vonnis bekrachtigd en daarbij onder meer het volgende overwogen.

Betaling van bloemen voor notaris op de dag dat nalatenschap beneficiair werd aanvaard
De erfgename heeft op 15 juni 2010 de nalatenschap van haar moeder beneficiair aanvaard. Op dezelfde dag heeft zij een bos bloemen gekocht voor de notaris die haar had geholpen. De kosten hiervan…

Verder lezen
Terug naar overzicht