Naar de inhoud

Ook Hof is van oordeel dat erfgename nalatenschap niet zuiver had aanvaard

In Notamail 2016, nr 129 NFX 2016/129 Veilingnotaris mocht concluderen dat geen sprake was van een vergissing bij bieder maakten wij melding van een uitspraak waarin de Rechtbank oordeelde dat geen sprake was van een zuivere aanvaarding als bedoeld in artikel 4:192 BW. Thans heeft het Hof dit vonnis bekrachtigd en daarbij onder meer het volgende overwogen.

Betaling van bloemen voor notaris op de dag dat nalatenschap beneficiair werd aanvaard
De erfgename heeft op 15 juni 2010 de nalatenschap van haar moeder beneficiair aanvaard. Op dezelfde dag…

Wetgevingartikel 4:192 lid 1 BW
JurisprudentieECLI:NL:GHDHA:2017:2574
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum21-09-2017
Nummer2017/0239