Ook Hof is van oordeel dat kind geen aanspraak had op een salaire différé


In Notafax 2007, nr 158 maakten wij melding van een casus waarbij een kind (X) na het overlijden van zijn moeder aanspraak maakt op een salaire différé ex artikel 4:36 BW. Volgens X is hij enige jaren vóór het overlijden verhuisd naar de woning van zijn moeder om voor haar te zorgen, doch X heeft voor deze verzorging nimmer een vergoeding ontvangen.

De kantonrechter heeft het verzoek van X echter afgewezen. X heeft hoger beroep ingesteld.

Volgens het Hof gaat het bij het salaire différé…

Verder lezen