Ook Hof is van oordeel dat nieuwe echtgenoot geen erfgenaam is in oud testament


De moeder van X c.s. is in 2014 overleden. Zij was toen 1,5 jaar in tweede echt gehuwd met M. In het laatste testament dat moeder in 1980 had opgesteld, is naast een ouderlijke boedelverdeling ten gunste van haar eerste echtgenoot onder meer het volgende bepaald: “Voor het geval ik na of tegelijk in de zin der wet met mijn genoemde echtgenoot kom te overlijden, beschik ik […] volgens de bepalingen der wet voor vererving bij versterf”. Omdat haar eerste echtgenoot reeds…

Verder lezen