Ook Hoge Raad is van oordeel dat vervallen navorderingsbevoegdheid niet herleeft


X heeft in 1998 de nalatenschap van zijn moeder geërfd. In 2014 is aan X een navorderingsaanslag in het successierecht opgelegd over het buitenlandse vermogen dat X niet had aangegeven. Volgens de belastinginspecteur is dit mogelijk omdat sinds 1 januari 2012 artikel 66 lid 3 SW geen navorderingstermijn kent voor buitenlands vermogen. Het hof oordeelde evenwel dat navordering niet meer mogelijk is, omdat deze bevoegdheid al vóór 2012 was vervallen.

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de staatssecretaris van Financiën verworpen. Daarbij wordt onder meer overwogen dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht