Ook na prejudiciële beslissing HvJ EG mogen nieuwe stellingen en grieven worden aangevoerd


Samenvatting

Hof Den Bosch (NTFR 2005/520) heeft prejudiciële vragen over het begrip 'vervaardigen' gesteld aan het HvJ EG. Deze vragen zijn beantwoord (NTFR 2006/1275). Het hof stelt vervolgens partijen in de gelegenheid te reageren. Belanghebbende brengt in haar reactie nieuwe stellingen en grieven naar voren. Volgens de Hoge Raad wordt de mogelijkheid om nieuwe stellingen en grieven aan te voeren niet beperkt door het feit dat prejudiciële vragen zijn beantwoord. Partijen hebben echter in dit geval voordien het geschil uitdrukkelijk beperkt tot de uitlegging van het begrip 'vervaardigen'. Daarmee heeft belanghebbende het recht prijsgegeven om nieuwe stellingen en grieven in het geding te brengen.

Feiten

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1. Het Hof heeft bij uitspraak van 16 februari 2005 aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vragen gesteld over het begrip vervaardigen bedoeld in artikel 5, lid 7, letter a, van de Zesde richtlijn.

3.1.2. Bij beschikking van 1 juni 2006, VOF X, C-233/05, V-N 2006/42.14, heeft het Hof van Justitie deze vragen van het Hof beantwoord. Het Hof heeft vervolgens partijen in de gelegenheid gesteld te reageren op voormelde beschikking, bij welke gelegenheid belanghebbende een eerder in de procedure voor het Hof gedaan beroep op het vertrouwensbeginsel wederom naar voren bracht. In de daarop gevolgde wisseling van stukken en bij gelegenheid van een hoorzitting van de raadsheer-commissaris van het Hof op 5 juli 2007, heeft belanghebbende tevens een beroep gedaan op het…

Verder lezen
Terug naar overzicht