Opdrachtenportefeuille makelaarskantoor is geen vermogensrecht


De rechtbank concludeert dat de bank geen rechtsgeldige pandrecht heeft verkregen op de opdrachtenportefeuille van een makelaarskantoor.

Achtergrond
In april 2008 sluit ING Bank kredietovereenkomsten met vennootschappen behorend tot een makelaarskantoor. De overeenkomsten strekken er onder meer toe dat ING een pandrecht op de bedrijfsactiva heeft.
In juni 2013 verklaart de rechtbank de vennootschappen failliet. ING dient in elke van de faillissementen van de vennootschappen een vordering in op grond van de door haar verleende kredietverlening en wijst daarbij op het haar verstrekte pandrecht.
Met een beroep op artikel 37

Verder lezen
Terug naar overzicht