Opeisbaarheid wettelijk erfdeel in geval van schuldsanering (2002.18.2118)


In een testament is het wettelijke erfdeel van de kinderen onmiddellijk opeisbaar verklaard in geval van faillissement en surseance. De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) wordt niet genoemd. In 1996 is X failliet verklaard. Bij vonnis van 28 september 1999 is het faillissement opgeheven en is de definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling uitgesproken. De echtgenote van X overlijdt kort daarna met achterlating van twee kinderen. In haar in 1989 opgemaakte testament is het wettelijke erfdeel van de kinderen onmiddellijk opeisbaar verklaard in geval van faillissement of surseance. …

Verder lezen