Openbaarheid, verduidelijking verzoek, heroverweging, documenten, digitaal, bewaartermijn, ABRvS 11 november 2015, zaaknummer 201410504/1/A3


Het gaat over het beroep tegen een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
1. Appellant heeft in bezwaar onder meer aangevoerd dat zijn verzoek om openbaarmaking ziet op informatie die bij het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) berust in bestaande documenten, bijvoorbeeld loonstaten en jaaropgaven. Hij heeft niet verzocht om het opstellen van een nieuw document en het overzicht dat het college openbaar heeft gemaakt geeft geen inzicht in de aard van de bedragen. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (…

Verder lezen
Terug naar overzicht