Openbare verkoop en overdracht van beslagen aandelen (2011.33.2004)


Bouwmaatschappij A verricht werkzaamheden voor B, eigenaar van een aantal BV's met onroerende zaken in Duitsland. B en een aantal van zijn BV's hebben zich hoofdelijk  jegens A verbonden.  Na afronding van de projecten is betaling aan A uitgebleven. De rechtbank Arnhem heeft B, zijn holding en twee van zijn BV's hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan A. De gelegde conservatoire beslagen zijn daarmee overgegaan in executoriale beslagen. In de onderhavige procedure heeft A de rechtbank ex art. 474g Rv verzocht…

Verder lezen
Terug naar overzicht