'Operatie belastingheffing coöperatie' (1998.05.3621)


De auteurs gaan in op de fiscale behandeling van coöperaties en op in de coöperatieve praktijk voorkomende financieringsvormen. In een rapport van Stevens en Jansen worden alternatieven voor de huidige regeling voorgesteld om de in de praktijk gesignaleerde knelpunten in de belastingheffing bij coöperaties en haar leden op te lossen en het bestaande regime te vereenvoudigen (zie ND 97.30.3334).

J.B.W.M. Kemperink, J.Th.L. Nillesen en M.E. van Rossum

NV nr 12, december 1997 blz. 335;

Verder lezen