Opgepotte winsten en het verrekenbeding (1999.14.2130)


Of opgepotte winsten in een BV op grond van een in de huwelijksvoorwaarden opgenomen verrekenbeding, moeten worden verrekend is tot op heden niet duidelijk (zie Hof Amsterdam 20 november 1997, SKG 856/97; JBN 1998, nrs 57 en 85). Terwijl iedereen de beslissing van het Hof Den Bosch in de zaak Bal/Keller afwacht (JBN 1997, nr 93), besloot het Hof Amsterdam in een bodemprocedure dat opgepotte winsten tot een bepaalde hoogte voor verrekening in aanmerking kunnen komen. Het Hof oordeelt in zijn…

Verder lezen