Opgepotte winsten en het verrekenbeding (1999.18.2174)


Bespreking van een tussenarrest van het Hof Den Bosch in de zaak Bal/Keller, waarin de Hoge Raad op 3 oktober 1997 heeft geoordeeld dat wanneer aan een echtgenoot toebehorende, buiten verdeling blijvende, goederen geen inkomsten hebben opgeleverd de waardestijging tijdens het huwelijk buiten de verdeling blijft, JBN 1997, nr 93; 1998, nrs 57 en 85. In de verwijzingszaak specificeert het Hof de elementen waaruit het vermogen kan zijn opgebouwd, waaronder waardevermeerdering van vermogen, in het bijzonder die van aandelen in de BV als…

Verder lezen