Opgepotte winsten en periodiek verrekenbeding (2016.16.2005)


In zijn bijdrage ‘Opgepotte winst en periodiek verrekenbeding: wat moet er verrekend worden’ (Echtscheidingsbulletin 2015, nr. 75) verdedigde Subelack zijn opvatting dat art. 1:141 lid 4 BW niet meebrengt dat ook de waardestijging van in de onderneming opgepotte winsten moet worden verrekend. In antwoord op zijn bijdrage vraagt Zonnenberg zich af of art. 1:141 lid 4 BW wel meebrengt dat aan het einde van huwelijk volstaan kan worden met alleen de uitkering van winsten die redelijkerwijs kunnen worden opgenomen uit de onderneming…

Verder lezen
Terug naar overzicht