Opheffing beslag door legitimarissen zodat executeur object kan overdragen


Omdat X c.s. zekerheid willen hebben dat hun legitieme portie wordt uitbetaald, hebben zij conservatoir beslag gelegd op een onroerende zaak die deel uitmaakt van de nalatenschap. In kort geding vordert executeur Y dat het beslag wordt opgeheven omdat zij de onroerende zaak wil kopen en met de opbrengst de vorderingen van X c.s. wil voldoen.

Volgens de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat Y (als executeur en afwikkelingsbewindvoerder) op dit moment over onvoldoende liquide middelen beschikt om het gehele bedrag aan legitieme porties…

Verder lezen
Terug naar overzicht