Opheffing beslag echtelijke woning in onverdeelde boedel: strijd met waarheidsplicht (2013.49.2006)


M en V, ex-echtelieden, waren in gemeenschap van goederen getrouwd. De voormalig echtelijke woning behoort nog tot de onverdeelde gemeenschap, waarin M en V ieder een aandeel hebben van 50%. Bij echtscheidingsbeschikking van 11 januari 2012 is de woning aan V toebedeeld. De overdracht aan V heeft nog niet plaatsgevonden. X, schuldeiser van M, legt op 21 maart 2013 conservatoir beslag op de onverdeelde helft van de onroerende zaak. Eind april 2013 hebben M en V de woning verkocht. M en V…

Verder lezen
Terug naar overzicht