Opheffing vereffening omdat activa ten goede komen aan preferente schuldeisers


Een notaris is betrokken bij een negatieve nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Op grond van artikel 4:202 lid 1 letter a BW moet de nalatenschap dan in beginsel worden vereffend overeenkomstig afdeling 4.6.3 BW. Tot de activa van de nalatenschap behoort uitsluitend een woning ter waarde van € 362.000. De passiva bedragen ruim € 550.000. Hiertoe behoren onder meer twee hypotheekschulden waarvan de totale omvang groter is dan de waarde van de woning. De hypothecaire inschrijving geldt voor een bedrag…

Verder lezen
Terug naar overzicht