Oplegging niet gemaximeerde terbeschikkingstelling zonder rapporten van gedragsdeskundigen


Verdachte is een zogenaamde weigerende observandus. De oplegging van terbeschikkingstelling is in een dergelijk geval echter op grond van art. 37a, lid 3, Sr, in verbinding met art. 37, lid 3, Sr, toch mogelijk zonder dat recent met het oog op de te berechten zaak een multidisciplinaire rapportage door twee gedragsdeskundigen (onder wie een psychiater) is opgemaakt..

Inleiding
Verdachte wordt door het hof veroordeeld voor verkrachting, mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving en een poging daartoe. Uit justitiële documentatie blijkt dat verdachte eerder…

Verder lezen
Terug naar overzicht