Opmerkingen bij de tbs-regeling (2001.47.3306)


Wanneer bijvoorbeeld een pand wordt verhuurd aan een verbonden ondernemer of eigen BV, is de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing (artt. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001). Ten aanzien van meerderjarige bloed- en aanverwanten in de rechte lijn geldt als extra eis dat de terbeschikkingstelling in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijk is. Volgens Meussen is ongebruikelijk niet synoniem aan onzakelijk. Hij is het dan ook niet eens met de staatssecretaris van Financiën die tijdens de parlementaire behandeling heeft gesteld dat de tbs-regeling van toepassing is…

Verder lezen