Opmerkingen over de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij inbreng van onderneming (1998.14.3712)


Art. 15 lid 1 letter e WBR stelt vrij van overdrachtsbelasting de verkrijging van onroerende zaken krachtens inbreng van een onderneming in een kapitaalvennootschap. Verstraaten gaat in zijn bijdrage in op een aantal verschillen tussen de oude en de huidige vrijstelling, die per 1 maart 1995 in werking is getreden.

Hoewel de tekst van het Uitvoeringsbesluit WBR anders doet vermoeden, neemt hij aan dat de huidige vrijstelling ook geldt voor rechtspersonen die inbrengen, maar dan mag hun kapitaal niet in aandelen verdeeld zijn.

Onder de huidige regeling moet…

Verder lezen