Opnieuw twee uitspraken over de boeteclausule in NVM-koopovereenkomst


In WPNR 2013/6976 heeft Dammingh gewezen op de onduidelijkheid die bestaat over de boeteclausule in de modelakte van de NVM (versie juli 2008) indien de verkoper de koopovereenkomst ontbindt nadat hij eerst om nakoming van de koper heeft gevorderd. Is de koper dan de boete verschuldigd volgens artikel 10.2 (doorgaans 10% van de koopprijs) of (ook) de boete van 3 promille van de koopprijs per ‘verzuimdag’ volgens artikel 10.3?
Mede omdat de rechtspraak hierover niet eenduidig is…

Verder lezen
Terug naar overzicht