Oprichting BV op 31 december waarbij box 3 heffing werd bespaard geen fraus legis


X heeft op 31 december 2012 een BV opgericht. Op dezelfde dag heeft hij € 1,5 mln gestort van zijn bankrekening op een derdenrekening van de notaris onder vermelding ‘agiostorting’. Dit geldbedrag heeft de notaris 3 weken later overgeboekt naar de bankrekening van de BV. Verder heeft X op 28 december 2012 een schriftelijke overeenkomst gesloten met de BV (in oprichting) op grond waarvan X zijn percelen landbouwgrond verhuurt aan de BV.

Thans is voor de Rechtbank onder meer in geschil of het geld en de…

Verder lezen