Oproepovereenkomst (flexibele arbeidsrelaties)

Werkgever kan werknemers met een oproepovereenkomst flexibel inzetten. Er zijn verschillende vormen van een oproepovereenkomst: afroepcontract, standby-contract, nulurenovereenkomst, of min-maxcontract. De voorovereenkomst en de overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht zijn typen oproepovereenkomst. In de voorovereenkomst regelen werkgever en werknemer de voorwaarden (loon, functie etc.) die gaan gelden op het moment dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht is een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd, maar de prestatie van werknemer, werken, wordt uitgesteld tot werkgever werknemer oproept. Wat zijn de voor- en nadelen van oproepovereenkomsten? Welke rechten hebben werknemers als het gaat om bijvoorbeeld de oproep, loon, ziekte en vakantie?

Uitgelicht

Referteperiode na herstel (Werknemer/Werkgever)
De arbeidsomvang wordt op nihil vastgesteld, nu werknemer in de referteperiode van drie maanden, gelijk aan de periode tussen het oordeel van de bedrijfsarts en het deskundigenoordeel, geen werkzaamheden heeft verricht. Kantonrechter oordeelt dat uit de overgelegde…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Ketenregeling

Uitzendovereenkomst

Driehoeksverhoudingen (contracting en payrolling)

Loon

Opzegging door werkgever

Proeftijd

Concurrentiebeding

ZW-uitkering

Termijnen in het arbeidsrecht

Arbeidsongeschiktheid

Re-integratie

Werkloosheid

Arbeidsomstandigheden

Verwachte ontwikkelingen

Loon bij ziekte

Opzegverboden

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Vakantiedagen

Aanzegging

Herplaatsing

Verder lezen
Terug naar overzicht