Opstalhouder verhuurt kiosk; huurbescherming tegen grondeigenaar


De gemeente G verleent in 1973 aan X het recht van opstal tot het in eigendom hebben van een kiosk op een perceel grond voor 25 jaar, met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, behoudens opzegging met een termijn van zes maanden.

X verhuurt op 1 januari 1983 de kiosk aan zijn zoon Z voor tien jaar met stilzwijgende verlenging van telkens vijf jaar, behoudens opzegging door Z.

X overlijdt in 1987. Het opstalrecht gaat over op de erfgenamen, waaronder Z.

G zegt het opstalrecht op tegen…

Verder lezen