Opstopping in langdurige GGZ en opvang door tekort aan woningen


GGZ Nederland heeft samen met RIBW Alliantie en Federatie Opvang een monitor gehouden onder hun leden om de effecten van de transities in de zorg en ondersteuning te kunnen volgen (Monitor voortgang WMO). GGZ Nederland maakt zich vooral zorgen over beschermd wonen. De afspraak zou zijn dat beschermd wonen zonder korting zou worden overgeheveld van de rijksoverheid naar gemeenten. De monitor laat echter een ander beeld zien. Diverse gemeenten gaan toch bezuinigen op beschermd wonen. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld inkoopvoorzieningen waardoor mensen met psychiatrische problematiek uit het…

Verder lezen
Terug naar overzicht